Schwarzes Brett – Alles over Duits in Utrecht

Informativ & relevant

Uit de opleidingscommissie

Wij zijn Megan en Christiaan en (ook) dit jaar vormen wij samen de studentgeleding van de opleidingscommissie (OC) van de opleiding Duitse Taal en Cultuur. De OC bestaat uit twee studentleden en twee docentleden en vergadert vijf keer per collegejaar, waarbij we de kwaliteit van het onderwijs binnen onze opleiding monitoren. Dit doen we aan de hand van feedback die we binnenkrijgen van studenten en docenten door onder meer cursusevaluaties. Daarnaast organiseren wij ook het onderwijsgesprek dat halverwege het collegejaar plaatsvindt, hierover volgt in de komende maanden meer.

Voor nu is het goed om te weten dat wij altijd beschikbaar staan voor vragen of feedback als het gaat om onze opleiding. We hebben een e-mailadres waarop je ons kunt bereiken: OCDuits.gw@uu.nl. Natuurlijk kun je ons in het voorbijgaan ook even aan mouw trekken om wat te vragen of te bespreken. We willen graag met jullie werken om het beste uit onze opleiding te halen!