Schwarzes Brett – Alles over Duits in Utrecht

Geplant & angekündigt

Vortrag über Karl den Großen, 9. April

Woensdag 9 april, 18.30 uur

Lezing Prof. Dr. Max Kerner
Mythos Karl – Hoe werd Karel de Grote door de eeuwen heen gezien?

Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, Groot Hertoginnelaan 18-20, Den Haag

In de afgelopen eeuwen zijn er talloze legendes en mythen rond Karel de Grote ontstaan. Zijn tijdgenoten prezen hem als een grote heerser en als de vader van Europa. Later, in de Middeleeuwen werd hij als ideale koning en keizer, als held van de kruistochten en als bijna heilige belijder van het geloof beschouwd. In de Nieuwe Tijd maakt dit beeld gedeeltelijk ruimte voor dat van een machtsbeluste despoot, van een halve analfabeet of zelfs van „Sachsenslachter“. Wie was Karel de Grote nu werkelijk? Een veelbetekenende Europeaan? Een antiislamitische held? Het boegbeeld van een Germaan? Hoe gaat de oudere en jongere geschiedkundige wetenschap met deze inschattingen om? Dit jaar wordt aan Karel de Grote naar aanleiding van zijn 1200ste sterfdag in de media, met tentoonstellingen en publicaties veel aandacht geschonken. Max Kerner, de grote kenner van Karel de Grote schetst een boeiend beeld van de Keizer en plaatst hem in de culturele geschiedenis van Europa.

Prof. Max Kerner (Aachen) is emeritus hoogleraar middeleeuwse en nieuwe geschiedenis aan de RWTH (universiteit) Aken, waar hij ook verschillende hoge functies heeft bekleed. In het jaar 2000 leidde hij de 43. Deutsche Historikertag. Er staan talrijke wetenschappelijke werken op zijn naam.

Voertaal: Duits.
Borrel na afloop.
Aanmelden: info@genootschapnld.nl of 020 6191832