Schwarzes Brett – Alles over Duits in Utrecht

Neu & interessant

Utrechter Förderpreis Deutsch

Ab sofort kann man sich wieder für den Utrechter Förderpreis Deutsch bewerben. Einsendeschluss ist der 19. Dezember 2022.

De Utrechtse Stimuleringsprijs Duits wordt jaarlijks vergeven aan een project gerelateerd aan de studie Duitse taal en cultuur waarvan de maatschappelijke impact en relevantie hoog zijn en dat bedoeld is om het belang van de Duitse taal en Duitstalige cultuur in Nederland nog eens te onderstrepen en de kennis ervan in Nederland te versterken. In aanmerking komen maatschappelijk, sociaal, educatief of economisch georiënteerde projecten in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van zuiver wetenschappelijke projecten.
De prijs is mogelijk gemaakt door het Christiane Seidel Fonds dat is ingesteld bij het Utrechts Universiteitsfonds. De prijs bedraagt € 1500 en dient te worden ingezet voor het bekroonde project. De prijs heeft de vorm van een talentbeurs voor een student of pas afgestudeerde van een van de germanistieke richtingen aan de Universiteit Utrecht – de bachelor Duitse taal en cultuur en de met Duits ingevulde masterprogramma’s (Meertaligheid en Taalverwerving, Vertalen, Interculturele Communicatie, Literature Today, Educatie en Communicatie, Linguistics, Comparative Literature). Afgestudeerden van een van de genoemde opleidingen kunnen tot één jaar na hun afstudeerdatum meedingen naar de prijs. Ook duoprojecten komen in aanmerking. Het project kan in het verlengde van het eindwerkstuk of de scriptie liggen of betrekking hebben op het valoriseren van het onderzoek.

Voorbeelden van projecten: vlogs, blogs, uitwisselingsactiviteiten, inrichten van een platform, vertaalproject, ontwikkeling van online hulpbronnen, vervaardiging van lesmateriaal, et cetera.

Procedure
Studenten en alumni solliciteren naar de prijs met een motivatiebrief (maximaal 1 A-viertje), een projectvoorstel (maximaal 1 A-viertje), een planning en een begroting, geschreven in het Duits. Aan de sollicitatie worden een cv en een lijst van de tot dan toe behaalde cijfers en diploma’s toegevoegd. Deadline voor sollicitatie is 19 december 2022. De jury beoordeelt kwaliteit en uitvoerbaarheid van het plan. Bij een groter aantal inzendingen kiest de jury drie projecten uit die in de vorm van pitches (van tien minuten, in het Duits) en in aanwezigheid van een publiek worden voorgesteld. Uit de drie voorgestelde projecten kiest de jury het winnende project. Uitvoering van het project dient te geschieden vóór december 2023, tevens het tijdstip voor de slotpresentatie van het project. Het prijzengeld wordt in twee delen aan de winnaar(s) uitbetaald, 50% bij aanvang en 50% via declaraties tijdens de uitvoering van het project.

Contact
Nadere informatie bij en mogelijkheid tot overleg met alle docenten. Inzending aan dr. Stefan Sudhoff en/of prof. dr. Ewout van der Knaap.