Schwarzes Brett – Alles over Duits in Utrecht

Informativ & relevant

DAAD-studiebeurzen

De DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) verstrekt jaarlijks studiebeurzen aan Nederlandse studenten en onderzoekers voor het doen van een zomercursus, (deel van) een master en onderzoek in Duitsland. Hierbij gaat het om zogenaamde culturele verdragsbeurzen. De deadlines zijn al vroeg: meestal op 1 december het jaar vóór het jaar waarin je begint met de studie of het onderzoek. Voor de selectie van de beursstudenten zijn de studieresultaten en de motivatie om naar Duitsland te gaan het belangrijkste. Meer informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.