Schwarzes Brett – Alles over Duits in Utrecht

Informativ & relevant

Bericht uit de opleidingscommissie

Hallo allemaal,

Het komende jaar zullen wij, Naomi en Lisa, de studentengeleding zijn van de opleidingscommissie Duitse taal en cultuur. Naomi is dit jaar begonnen met de studie en Lisa zit inmiddels het vierde jaar.

Samen met de docentleden (Stefan Sudhoff en Charis Goer), de opleidingscoördinator (Ewout van der Knaap) en de studieadviseur (Corine den Hamer) zullen we zo’n vijf keer per jaar vergaderen over de kwaliteit van het onderwijs binnen onze opleiding. Dit doen we bijvoorbeeld door de cursusevaluaties te bespreken en door kritisch te kijken naar de onderwijs- en examenregeling (OER). Aan de hand van de cursusevaluaties worden er al dan niet suggesties gedaan om de desbetreffende cursus te verbeteren. Wisten jullie dat je de gedane suggesties in Caracal kunt bekijken? Zo kun je precies zien wat de OC met de evaluaties doet.

Voor het goed functioneren van de OC zijn jullie natuurlijk van onschatbare waarde! Jullie kunnen je steentje bijdragen door de evaluaties in te vullen. Ook als je een cursus heel goed vond, willen we dat graag horen. Daarnaast kun je naar het onderwijsgesprek komen. Dit gesprek vindt één keer in het jaar plaats, meestal in februari of maart. Mocht je verder nog vragen, opmerkingen, ideeën of punten hebben waar we over moeten vergaderen, dan zijn wij te bereiken via ons e-mailadres (OCDuits.gw@uu.nl). Natuurlijk kun je ons ook altijd even aanspreken.

Dan willen we als laatst jullie er op attenderen dat vanaf deze week de cursusevaluaties van blok 1 openstaan. Vergeet deze dus niet in te vullen!

Groetjes,
Naomi en Lisa

Naomi

Lisa