Schwarzes Brett – Alles over Duits in Utrecht

Informativ & relevant

Bericht uit de opleidingscommissie

Beste studenten,

Velen van jullie zullen ons al dan niet persoonlijk kennen, maar wij willen ons allereerst kort voorstellen. Wij zijn Leone Versteeg (18, eerstejaarsstudent Duits) en Niels Haasnoot (19, tweedejaarsstudent Duits), de studentleden van de opleidingscommissie (OC) van dit studiejaar. Wij zijn in 2015 al ingewijd door onze voorgangers Floor en Tabitha. Binnen de OC zijn wij onder andere verantwoordelijk voor het verwerken van de door jullie ingevulde evaluaties. Wij proberen samen te vatten wat jullie over de verschillende cursussen gezegd hebben en bekijken hoe we jullie feedback kunnen omzetten in realistische verbeterpunten.

In dit bericht willen wij een aantal dingen aankaarten die voor ons als OC, maar ook voor jullie als studenten erg belangrijk zijn. Dat betreft allereerst de cursusevaluaties in Caracal: jullie kunnen je mening uitermate goed laten horen door middel van Caracal. Wij verzoeken alle studenten na de cursussen deze enquêtes in te vullen! Daarnaast zijn er heel veel studenten die überhaupt niet weten dat na het bespreken van de evaluaties in de vergadering van de OC het advies geüpload wordt in Caracal. Dit advies kunnen jullie op de website van Caracal raadplegen, na het inloggen wijst het zich vanzelf.

Daarnaast merken wij als OC dat vele studenten zich niet bezighouden met de Onderwijs en Examenregelingen (OER). De fractie VUUR van de Universiteitsraad heeft hiervoor een oplossing bedacht: zij hebben een boekje samengesteld met daarin de belangrijkste informatie die in de OER te vinden is, in begrijpelijke taal uitgelegd. Hier kun je het boekje inzien.

Hopelijk hebben jullie wat aan deze informatie. Als jullie nog vragen hebben over bepaalde zaken binnen de studie, dan zijn wij bereikbaar via het volgende e-mailadres: OCDuits.gw@uu.nl

Met vriendelijke groet,
Leone Versteeg en Niels Haasnoot